• Aysan’dan İçişleri Bakanı’na mektup…

  İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve TBMM Eski Bürokratlarından Haldun Haşmet Aysan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yazdığı mektupta, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında görevi ile alakalı olarak gerek Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir çok soruşturmalar bulunması gerekse Ceza Mahkemeleri nezdinde devam eden bir çok kovuşturmasının olması nedeniyle görevden uzaklaştırılması talebinde bulundu.

  09:36:08 | 2018-11-20

  http://yavuzlarmylife.com

  Haldun Haşmet Aysan’ın İçişleri Bakanı Süleylan Soylu’ya yazdığı mektup şöyle:

  Sayın: Süleyman SOYLU

  İÇİŞLERİ BAKANI

  Anayasanın 127. maddesi 4 fıkrasındaki “Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya Kovuşturma açılan Mahalli idare organları veya bu organların üyelerini geçici bir tedbir olarak KESİN HÜKME kadar uzaklaştırabilir" hükmü ile İçişleri Bakanına görev ve sorumluluk verilmiştir.

  Aydın Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluş ASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Şirketlerinde gerek ihaleler kapsamında gerekse halen firari sanık olan Erkan KARAARSLAN bağlantılı Danışmanlık Hizmet ilişkisi yönüyle yaşanan yolsuzluk olaylarını ve bu idarelerdeki kadrolaşmasını  değil Aydın ilinde Türkiye kamuoyunda  duymayan kalmadığı gibi Aydın’da yaşanan hadiseler Ataşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyelerinde yaşanan hukuk ve yasa dışı işlem ve eylemlerle mukayese edilmeyecek boyutta olduğunu talep edildiği takdirde Aydın C. Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmalar ve  yargılama yapılması için düzenlenen İddianameler ile Ceza Mahkemelerinde başlayan kovuşturmalardan görülecektir. 

  Bu bağlamda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERCİOĞLU hakkında görevi ile alakalı olarak gerek Aydın C. Başsavcılığı tarafından başlatılan bir çok SORUŞTURMALAR bulunması gerekse Ceza Mahkemeleri nezdinde devam eden bir çok KOVUŞTURMALARIN da olması nedeniyle görevden  uzaklaştırılmadığı takdirde kamu kaynakları üzerinden benzer eylemlerin kesintisiz olarak devamına fırsat verileceği gibi soruşturma konusu olan ancak idarenin elinde bulunan belge ve delillerin yok edilebileceği veya değiştirilebileceği yine bu idarelerde amiri olduğu personellerin söz konusu soruşturma ve kovuşturmalar esnasında verecekleri ifadeleri üzerinde baskı uygulaması ihtimal dahilinde olduğu, ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü adına yargılamalara katılan kurum avukatlarının kurumların menfaatini ararken aynı zamanda  halen görevi başında bulunan ve  amirleri durumunda olan Özlem ÇERCİOĞLU hakkında cezalandırılmasını talep etmeleri hayatın olağan akışına aykırı olacağından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda ASKİ Yönetim Kurulu Başkanı olan Özlem ÇERCİOĞLU'nun Anayasa’nın 127. md /4 fıkra hükmü gereği  geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmasında KAMU YARARI bulunmaktadır.

  Gereğini tensip ve takdirlerinize arz ederim.

  ANAYASA’NIN 127. MADDE 4. FIKRASI

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

  Madde 127- 

  ....... GÖREVLERİ İLE İLGİLİ BİR SUÇ SEBEBİ İLE HAKKINDA SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMA AÇILAN MAHALLİ İDARE ORGANLARI VEYA BU ORGANLARIN ÜYELERİNİ İÇİŞLERİ BAKANI GEÇİCİ BİR TEDBİR OLARAK, KESİN HÜKME KADAR UZAKLAŞTIRABİLİR.

  ÖZLEM ÇERÇİOĞLU HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMALAR

  SDN: 2014/4985

  SDN: 2014/10643

  SDN: 2014/14190

  SDN: 2015/7903

  SDN: 2015/6626

  SDN: 2015/15182

  SDN: 2015/17756-18072

  SDN: 2016/4911

  SDN: 2016/6258

  SDN: 2016/17736-18770 (Gizlilik Kararı var.)

  SDN: 2017/6814-13626

  SDN: 2017/13175

  SDN: 2017/15999

  SDN: 2018/1828

  SDN: 2018/26502

  ÖZLEM ÇERÇİOĞLU HAKKINDA AÇILAN KOVUŞTURMALAR

  1- Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/635 Esas

  2- Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/736 Esas

  3- Aydın 5.Asliye Ceza Mahkemesi 2018/623 Esas

  4- Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/1306 Esas

  5- Aydın 5 Asliye Ceza Mahkemesi 2018/720 Esas

  6- Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/637 Esas

  7- Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/447 Esas

  8- Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/ 650 Esas