• Danıştay, yanlışa “dur” dedi…

  Aydın’da halk arasında “yolsuzluk meydanı” olarak anılan ve 16,5 milyon lira vurgun yapıldığı iddiasıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturması devam eden Aydın Kent Meydanı’nda yapılan usulsüz imalatları şikâyet eden Avukat Kazım Payza’nın Aydın 2. İdare Mahkemesi’nce yargılamanın önünü kesen görüşleri Danıştay 6. Dairesi’nce bozuldu. Dava sonuçlandığında Kent Meydanı üzerindeki ticari yapılaşmalar yıkılacak…

  09:33:48 | 2018-11-20

  Kent Meydanı’nda imar planına aykırı yapılanmaları şikâyet eden Avukat Kazım Payza’nın imar planı değişikliği hakkında yapmış olduğu başvurusunu reddeden Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin kararı Danıytay 6. Dairesi’nde reddedildi. Danıştay 6. Dairesi Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararı bozarak Avukat Kazım Payza’nın şikâyetini haklı buldu.
  Aydın 2. İdare Mahkemesi 13. 10. 2014 tarihli 2014/52 Esas ve 2014/213 karar numaralı kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15/1-b maddesi uyarınca davanın, imar planı değişikliği ile ticari projenin iptali istemine ilişkin kısmı ve ihalenin iptali istemine ilişkin kısmının reddine karar verdi.

  Danıştay 6. Dairesi, bu karara itiraz eden Avukat Kazım Payza’nın şikâyetini haklı bularak Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu hükme bağlayarak bozulmasına karar verdi.

  Aydın. 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası Aydın Belediyesi’nce kamuoyuna yapılan “iddialar gerçek dışıdır” açıklamasının yanıltıcı değil “gerçek olduğu” ortaya çıktı.

  Danıştay 6. Dairesi 17. 02. 2016 tarih, 2014/4409 Esas ve 2016/648 sayılı kararı ile Kent Meydanı’nda yapılan imar değişikliğinin yasaya aykırı olduğu ve üzerinde yapılan imalatların imar planına uygun olmadığını hükme bağladı.

  “İMAR PLANINA AYKIRI..”

  Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Avukat Kazım Payza Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Meydanı’nda uyguladığı imar planı değişikliğinin yasalara aykırı olduğunu söyledi. Danıştay 6. Dairesi’nce haklılığının ortaya çıktığını söyleyen Avukat Payza, “Ben Aydın Belediyesi meclis Üyesi iken şikâyet konusu ettiğim Kent Meydanı’nın altı oto park üstü yeşil alandı. Vatandaşın Aydın’da daha yeşil ve daha geniş bir alan talebi vardı. Zaten bu davayı da vatandaşın talebi doğrultusunda açtım. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kent Meydanı üzerinde daha önce alınmış imar planı kararına aykırı ticari yapılaşmaları gerçekleştirmiş ve vatandaşın kullanacağı alanı daraltmıştır. İmar planına aykırı bu yapılaşmalar yasaya uygun değildir. Nitekim Danıştay 6. Dairesi açmış olduğum davanın haklılığını ortaya koymuştur” dedi.

  Bu şu anlama geliyor: Avukat Kazım Payza’nın açtığı dava Danıştay 6. Ceza Dairesi’nin vermiş olduğu karar doğrultusunda sonuçlandığında Kent Meydanı üzerinde gerçekleştirilen imar planına aykırı ticari işyerleri yıkılacak vatandaşın kullanabileceği daha geniş bir alan yaratılacak.

  Kent Meydanı davası sürüyor...