• Yavuzlar’dan kamuoyuna açıklama..

  Yavuzlar İnşaat yaptığı basın açıklaması ile kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada AYKONUT sorununun çözümü için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

  06:25:41 | 2019-07-19

  http://yavuzlarmylife.com

  Yavuzlar İnşaat’tan yapılan açıklama şöyle:

  Bilindiği üzere, Aydın yerel basınında çıkan, Yavuzlar inşaat taahhüdündeki AYKONUT projesinin Efeler Belediyesi tarafından mühürlenerek yıkım kararı çıkarıldığı ve 18 Temmuz 2019 gününde yıkımın gerçekleştirileceği şeklinde haber yapılması üzerine Yavuzlar İnşaat Ofisinde 11 Temmuz 2019 günü gerçekleştirilen basın toplantısında Aykonut Kooperatifi Başkanı Rahmi Çoban ve Yavuzlar İnşaat yetkilisi Tevfik Yavuz konuyla ilgili detaylı bilgilendirme yapmışlardır.

  Basında çıkan haberlerde birbiri ile ilgisi olmayan konular arasında bağlantı kurularak adeta kamuoyunun kafası karıştırılmaya çalışılmıştır. Aykonut projesinin yürütülmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama durdurma yoktur. Bahse konu olan Şantiye binamızdır.

  Şu an mevcut durumdaki şantiyemizin üzerinde bulunduğu taşınmazlar AYKONUT Kooperatifi’nin tapulu malıdır.

  Sözleşme gereği, bu taşınmazlar işin bitirilerek oturma ruhsatının alınmasına kadar Aykonut Kooperatifince Şirketimize tahsis edilmiştir.

  Bu taşınmazların proje sahamızın yanı başında olması nedeniyle, denetim ve organizasyonun daha etkin yapılabilmesi için şantiye binamızı burada planladık.

  Efeler Belediyesine müracaat ederek İmar Yönetmeliğinin 61. Maddesi uyarınca proje ve evraklarımızı ibraz ederek Muvakkat (Geçici) yapı ruhsatımızı aldık. Burada açıklanması gereken şudur.  Basında kaçak olarak yapıldığı söylenen Şantiye ofisimiz kaçak yapı değildir. İmar kanununa göre kaçak yapının tanımı; ruhsat alınmadan yapılan yapıdır. Söz konusu şantiye binamız ise geçici ruhsatla yapılmış yapıdır. 

  Geçici ruhsat alınmadan önce yönetmelik gereği olarak, iş bitimi sonunda geçici ruhsatla yapılmış olan tüm yapıların, sökülüp alınarak sahanın önceki haliyle ve boş olarak teslim edileceğine dair Noter onaylı taahhütnameyi de Belediyeye vermiş bulunmaktayız. 

  Bütün bu belgelerin bir kopyasını isteyen basın mensubu arkadaşlarımıza verebiliriz.

  Netice itibariyle, Şantiye binamızın sorunlu olarak algılanmasına yol açan süreç şu şekilde gelişmiştir.

  Aydın Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu almış olduğu kararla Şirketimize ait şantiye binalarımızın Kırmızı Minareli Camii’nin siluetine olumsuz etki ettiği ve bu sahanın imar planında yeşil alan olduğu gerekçesiyle Efeler Belediyesinden bu yapıların yıkılmasını talep etmiştir.

  Söz konusu şantiye binamız Kırmızı Minareli Camii’nin arka planında kalmakta olup 53 sokak üzerindedir. Sokak güzergâhından Kırmızı Minareli Camii tarafına bakıldığında; cami görünmediği gibi minarenin de sadece şerefe kısmı görünmektedir. 

  İkinci gerekçe ise Şantiye binamızın bulunduğu alanın imar planında yeşil alan olduğudur. Doğrudur. Bu alan imar planında yeşil alan olarak ayrılmıştır. Zaten bu nedenle geçici ruhsat verilmiştir. Ayrıca bu sahanın kamulaştırılması Efeler Belediyesinin 5 yıllık imar programında henüz bulunmamaktadır. 

   Şirketimiz Avukatı Gökhan Ökten tarafından ilgili yapılara yönelik KUDEB denetiminde Belediyesince 90 gün içerisinde kaldırılmasına yönelik tesis edilen Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25. 10. 2018 tarih ve 8504 sayılı kararının iptali istemiyle dava açılmış olup, Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin kararı ile mahkeme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir işlem yapılmaması Belediyeye bildirilmiştir.

  Bütün bu Bilgi, belge ve gerekçelere dayalı olarak, Mahkeme sonucu beklenmekte olup,

  Herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada AYKONUT sorununun çözümü için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

  Aydın Basın ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  YAVUZLAR İNŞ. TAAH. VE TİC. A.Ş.