• TARİŞ Pamuk Birliği’nde hileyi ortadan kaldırma girişimi

  Tariş Pamuk Birliği Başkanı Faruk Aydın, Başkanvekili Ali Şimşek, adı “kukla” olarak anılan Genel Müdür Vekili İsmail Peker koordinasyonunda hile ile delege çıkarılan kooperatiflerde, hileyi ortadan kaldırmaya yönelik hummalı bir çalışmaya girişildiği öğrenildi.

  14:58:47 | 2024-04-05

  TARİŞ Pamuk Birliği’nin 18 Ocak’ta 2024 tarihinde gerçekleşen genel kurulundaki “Hülleli Seçimin” ardından Ticaret Bakanlığı Birliği mercek altına aldı.

  TARİŞ Pamuk Birliği seçiminde seçme ve seçilme yeterliliğine haiz olmayan 40 civarında delegeye oy kullandırılıp kullanmadığının tespiti için harekete geçen Bakanlık Pamuk Kooperatiflerinden ÇKS belgelerini göndermelerini talep etti.

  Hülle yaptığı ortaya çıkan ve adı “Hileci Başkan” olarak anılan Birlik Başkanı Faruk Aydın’ın Divan Başkanlığı yaptığı Turgutluspor Genel Kurulu’na da hile karıştırdığı mahkeme kararı ile tescillenmişti.

  TARİŞ Pamuk Birliği’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor.

  Kooperatif Anasözleşmesinin 14. Maddesi’nin C bendi gereğince, bir üreticinin, kooperatife ortak olabilmesi için, Kooperatifin çalışma bölgesinde kooperatifin iştigal konusuna giren ürünlerden birinin üreticisi olmak şartının, ispatına yönelik belgenin, pamuk gibi stratejik bir ürünün  sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, devlet tarafından kilogram başına verilen destekleme primi ile gübre, mazot v.s. diğer desteklerden faydalanmak için mutlak surette Ziraat Odalarından “Çiftçilik Belgesi” ve bu belgeye istinaden, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin alınması gerekiyor.

  GEÇMİŞE YÖNELİK BELGE DÜZENLEME TELAŞI

  Ne var ki, hülle ile kazanılan seçimin ardından, Tariş Pamuk Birliği yönetimince bu defa, 18. 01. 2024 tarihinde oy kullanan, kooperatifin iştigal konusuna giren Pamuk ürünü üretmeyen delegelerin evraklarının tamamlanmasına yönelik, ortaklık sicil dosyalarında mevcut tapu kaydı, kira sözleşmesi v.s. evraklar gözden geçirilerek, Genel Kurul dönemini kapsayan  2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 iş yıllarına ilişkin geçmiş tarihli kira kontratı, ortaklık mukavelesi v.s. belge düzenleme yoluna gidilmektedir.

  HİLEYİ ORTADAN KALDIRMA GİRİŞİMİ

  Birlik Başkanı Faruk Aydın, Başkanvekili Ali Şimşek, adı “kukla” olarak anılan Genel Müdür Vekili İsmail Peker koordinasyonunda hile ile delege çıkarılan kooperatiflerde, hileyi ortadan kaldırmaya yönelik hummalı bir çalışmaya girişildiği öğrenilmiştir.

  Özellikle, Birlik Başkanvekili Ali Şimşek tarafından prim bedeli dahil yüksek fiyattan tedarik edilerek bedeli bir şekilde tahsil edilen, fiziki hareket olmadan, sanal giriş, çıkış yoluyla mevzuata uydurulmaya çalışılan, hile ile delege avcılığı yapılan bu işleyişte, hem şahsı için gelir kaynağı, hem de kooperatifler nezdinde 15 yıla yakın bir süreçte, tekrar seçilmenin garantisi görülen siyasi bir yatırım zemini oluşturulmuştur.

  ORTAKLAR CEZALANDIRILIYOR

  Netice itibariyle, maalesef, gelişemeyen, Birliğe nakden muhtaç bırakılan kooperatifler oluşturulmakta, üretim sürecinde ortaklarının ihtiyaç duyduğu gübre, tohum, ilaç v.s. hammadde girdilerinin uygun fiyatla temini, ürün alımı ve satışı süreçlerinde kooperatifleri desteklemesi gereken Birlik, Anasözleşmenin kendisine yüklediği bu asli görevleri ihmal ederek, kooperatif ortaklarını cezalandırmaktadır.